หัวข้อข่าว

วันที่ลงประกาศ
-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
-ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างแผนก ช่างยนต์ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

 

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานเลี้ยงอำลาและต้อนรับครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

 

 

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

 

 

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ วัดทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559      
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

@copyright 2016 By TANCHANOK JANTAWONG